دوربین سلفی زمین

ماهواره ی DSCOVR متعلق به ناسا كه میلیون ها مایل دورتر از زمین است ، عكسهای شگفت انگیزی را از زمین میفرستد كه در برخی از آنها ماه را هم میتوان دید. اما DSCOVR فقط برای گرفتن عكس های زیبا ارسال نشده است. این ماهواره در حقیقت یك سیستم پیشرفته برای اعلام خطر های احتمالی ناشی از شرایط جوی بد در فضا است. www.wired.ir