یك پدیده ی ماه گرفتگی نادر

بامداد امروز پدیده ی ماه گرفتگی زیبا و نادری رخ داد. این پدیده كه سوپرمون یا ابر ماه نامیده میشود آخرین بار ۳۴ سال پیش اتفاق افتاده بود كه امروز دنیا مجددا شاهد این پدیده شد. در این پدیده ی شگفت انگیز ماه از همیشه به زمین نزدیك تر است. این ویدیو را برای آشنایی بیشتر با این ماه گرفتگی فوق العاده زیبا مشاهده كنید. www.wired.ir