اثبات وجود آب در مریخ

روز پیش دانشمندان شواهدی را مبنی بر وجود اب در مریخ منتشر کردند. با این حال که محقیقن مدتی است که از وجود آب در کره ی مریخ در حالت جامد یا همان یخ آگاه هستند ، یک مقاله ی زمین شناسی رگه هایی را برروی دامنه های سطوح شیب دار نشان میدهد که توسط آب روان به وجود آمده اند. مشاهده ی كامل مطلب در سایت www.wired.ir