شهادت جوان فلسطینی در بیتار

در ادامه عملیات های فلسطینی ها علیه صهیونیستها در شهرک بیتار علیت جنوب بیت المقدس یک فلسطینی پس از عملیات علیه صهیونیست‌ها به دست نظامیان این رژیم به شهادت رسید.