دوربین سه بعدی ۳۶۰fly

دوربین ۳۶۰fly یك دوربین اكشن سه بعدی است. باتوجه به ظاهر این دوربین متوجه شدن اینكه این یك دوربین اكشن است كار سختیست زیرا كه این دوربین شكل ظاهری دوربین های اكشن معمولی را ندارد و بیشتر شبیه یك توپ گلف بزرگ است. این دوربین میتواند تمام اتفاقاتی كه در اطراف شما میفتد را در آن واحد بگیرد زیرا كه لنز این دوربین تمام محیط اطراف را كه در حیطه ی دید آن هستند را ضبظ میكند. www.wired.ir