انفجار راکت تحقیقاتی پنتاگون

راکت تحقیقاتی نیروی هوایی امریکا Super Strypi که قرار بود یک ماهواره و همینطور ۱۲ نانو ماهواره وزارت دفاع امریکا را به مدار زمین منتقل کند، لحظاتی پس از پرتاب دچار سانحه شد. این راکت که ۱۷ متر و ۷۹ سانتی متر قطر داشته به علت نقص فنی موتور راکت دچار انفجار شد.