تست خودروی هوشمند در ژاپن

323
29 آبان 1394

یک شرکت خودروسازی ژاپنی، خودرویی هوشمند ساخته است که خودش قادر به رانندگی در خیابانها بدون راننده است.این خودروی هوشمند هنوز در مراحل آزمایشی قرار دارد، به همین دلیل در تست داخل شهر یک راننده با نشستن پشت فرمان مراقب است تا از هر حادثه احتمالی جلوگیری کند.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x