موج سواری در ارتفاع 60 پایی

موج سواری در ارتفاع 60 پایی
در این ویدئو شاهد موج سواری در سواحل کشور پرتغال هستید که موج ها تا ارتفاع 60 پا بالا می روند.