یك بازی ویدیویی فوق العاده جالب

آیا سبك بازی های آركید اما با حركت جسمانی واقعی را دوست دارید؟ این هك صخره نوردی در فضای بسته را به یك بازی ویدیویی بسیار جالب تبدیل میكند. جالب است بدانید كسی كه این كد را ساخته است در حال كار كردن با یك سری از باشگاه های صخره نوردی است تا بتواند این بازی ویدیویی را به باشگاه های آن ها ارائه دهد. www.wired.ir