فیلم خروپف حین گزارش زنده فوتبال

333
29 آبان 1394

چرت کوتاه و خرو پف گزارشگر فوتبال چینی هنگام گزارش پخش مستقیم یک بازی کار دستش داد و مسئولان شبکه تلویزیونی او را اخراج کردند.

فیلمفوتبالدیدنیگزارشزیباجنجالی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x