ویدیوی زیبای گرفته شده توسط پهباد GoPro

GoPro مدتی است كه بر روی دوربین های خود كار میكند به همین دلیل همه انتظار دارند تا قدرت و كیفیت بالایی را در توانایی ضبط فیلم دوربین های آن ببینند. ویدیویی كه در قسمت پایین میتوانید مشاهده كنید تحسین برانگیز است. GoPro قصد دارد تا در نیمه ی اول سال آینده پهبادی را وارد بازار كند كه این ویدیوی ۲ دقیقه ای كه مشاهده میكنید با نسخه ی اولیه ی این پهباد ضبط شده است. www.wired.ir