ساخت برنامه ای برای اجرای موسیقی توسط شركت Korg

در حالی كه تعداد بسیار زیادی سینت سایزر Synthesizer)) یا همان سازهای الكتریكی كه صدای سازهای مختلف را تولید میكنند ، مانند ماشین های درام و ابزار های موسیقی دیگر را برای آیپد میسازند ، آیفون به اندازه ی آیپد خوش شانس نیست. در این مورد بخصوص یك استثنا در مورد آیفون وجود دارد كه نام آن Korg Module است. برای مشاهده كامل مطلب به سایت ما مراجعه نمایید. www.wired.ir