این ویژگی جدید از تاچ سه بعدی اپل یك پله بالاتر است

تاچ سه بعدی ویژگی بسیار فوق العاده ای است ، اما این ویژگی جدید كه FingerAngle (زاویه ی انگشت) نام دارد با استفاده از یك الگوریتم جدید در گوشی های هوشمند میتواند زاویه ی انگشت شما را تشخیص دهد و محققین قصد دارند تا با این روش استفاده از دستگاه های هوشمندمان را برای همیشه تغییر دهند. www.wired.ir