کتک‌خوردن ورزشکار ازبک از برادر حریف ایرانی

در مسابقات جهانی کوراش 2015 در خرم آباد برادر قاسم نوری زاده کوراش کار منفی 66 کیلوگرم تیم ایران برای ابراز شادی از پیروزی برادرش مقابل حریف ازبکستانی به روی تاتامی آمد و قاسم و حریف ازبکستانی اش را ضربه فنی کرد که این کار حاشیه هایی به وجود آورد

لحظاتی مانده به پایان رقابت بین کوراش کار ازبکستانی و قاسم نوری زاده، برادر نوری زاده که فکر می کرد مسابقه تمام شده است و قاسم نوری زاده به دور بعد راه یافته است برای ابراز شادی وارد تاتامی شد و می خواست شادی اش را با اجرای فنی ورزشی ابراز کند