تک تیراندازی که پرچم داعش را پایین انداخت

تک تیرانداز عراقی با مهارت فوق العاده ای پرچم متعلق به گروهک تکفیری داعش را هدف قرار می دهد.