سلفی و پارکور دلهره آور روی آسمانخراش

139
29 آبان 1394

سلفی و پارکور دلهره آور روی آسمانخراش
فیلم عملیات دلهره آور پارکور و گرفتن تصاویر سلفی روی آسمانخراش توسط یک جوان در اینترنت نظر میلیون ها بیننده را به خود جلب کرد.

فیلمجالبدیدنیجذابعاشق

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x