دستاوردهای ارتش یمن در برابر تجاوز سعودی

نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن در دفاع از کشور خود در برابر تجاوز عربستان سعودی کنترل شهر «دمت» دومین شهر بزرگ استان الضالع در جنوب یمن را به دست گرفتند.