انهدام برج فرماندهی سعودی در استان جیزان

انهدام برج فرماندهی سعودی در استان جیزان
جنبش انصارالله برج فرماندهی سعودی در استان "جیزان" در جنوب عربستان را منهدم کرد.