1011 کشته قربانی خشونت پلیس آمریکا

از ابتدای سال 2015 تا کنون 1011 نفر از مردم آمریکا به ضرب گلوله پلیس این کشور کشته شده‌اند و فقط 9 روز در این سال به عنوان «روزهای پاک» که در آن پلیس آمریکا شهروندان خود را نکشته است، وجود دارد.