ماجرای اسیری که ارتحال امام(ره) را حجاری کرد

80
29 آبان 1394

استاد مرتضی سرهنگی قلم به دست حوزه ادبیات جنگ در مرور گذشته خود خاطرات زیبایی را از اسیران عراقی بازگو کرد.

فیلمدیدنیایران فیلمهستی دانلودجالب

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x