کتک زدن مغازه دار بی گناه فلسطینی

در این ویدئو یک شهروند فلسطینی در مغازه خود در حال تماشای درگیری های نظامیان صهیونیستی و مردم است که ناگهان ماموران به او حمله کرده و او را با خود می برند.