دهکده شش ضلعی عمودی در سنگاپور

دهکده عمودی متفاوتی در سنگاپور و توسط تیم تحقیقاتی OMA / Buro Ole Scheeren طراحی شده که توانست عنوان سازه برتر سال ۲۰۱۵ میلادی را از آن خود کند.

این پروژه شامل آپارتمان های شش طبقه ای بوده که در ۳۱ بلوک و در اشکال شش ضلعی روی هم قرار گرفته اند. مدل در هم تنیدگی و استفاده از فناوری های روز دلیل انتخاب این سازه به عنوان سازه برتر سال ۲۰۱۵ میلادی بوده است. از ویژگی های این ساختمان می توان به ترکیب زندگی مدرن در مناطق گرمسیری و برخورداری از فناوری های روز را اشاره کرد.