روش نوین کلاهبرداری بابک زنجانی

هشتمين جلسه دادگاه متهم نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب پایان یافت.وکیل شرکت نفتی HK درباره روش کلاهبرداری بابک زنجانی توضیحاتی داد.