تشویق نوروزی در دقیقه 24 بازی ایران-ترکمنستان

تماشاگران در دقیقه 24 بازی کاپیتان فقید پرسپولیس را با شعارهای مخصوصی تشویق و همچنین یاد و خاطره ناصر حجازی را گرامی داشتند.