آتش زدن پرچم اتحادیه اروپا در لهستان

مردم لهستان در سالگرد استقلال این کشور در اعتراض به سیاست های اتحادیه اروپا پرچم آن را به آتش کشیدند.