دستگیری یکی از عوامل انفجار تروریستی در لبنان

102
29 آبان 1394

دستگیری یکی از عوامل انفجار تروریستی در لبنان
یکی از عوامل انفجار تروریستی روز گذشته در لبنان، دستگیر شد.

فیلمتروریستلبنانایران فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x