صفر تا صد وام 25 میلیونی خودرو

در طرح خرید کالای ایرانی با تعلق وام 25 میلیونی برای خرید خودرو امروز بانک مرکزی سقف 110 هزار دستگاه خودرو را برای فروش به مردم تصویب کرد.