منفجر کردن منازل اسرای فلسطینی

منفجر کردن منازل اسرای فلسطینی
نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در راستای سرکوب هر چه بیشتر انتفاضه فلسطینی ها، منازل اسرای فلسطینی را منفجر می کنند.