زندگی در اعماق اقیانوس اطلس جنوبی

در این فیلم جادویی شاهد حیات وحش دریایی در اعماق اقیانوس اطلس جنوبی خواهیم بود. صحنه هایی تماشایی از دلفین ها، کوسه ها، ماهی های غواص و یک وال غول پیکر که همگی از یک گله عظیم ماهی ها در سواحل غربی آفریقای جنوبی واقع در اقیانوس اطلس جنوبی خواهیم بود.