آخرین هماهنگی ها برای اجرای برجام

121
29 آبان 1394

وزیر خارجه کشورمان با همتای آمریکای اش در یک نشست دو جانبه 3 ساعته درباره هماهنگی برای اجرای برجام رایزنی کردند.

سیاسیبرجامتوافقامریکاجالبدیدنی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x