توقف خودروی حمل پول داعش توسط نیروهای عراقی

این ویدئو نیروهای امنیتی عراق را در حال بازداشت راننده یک خودرو وانت مملو از اسکناس نشان می دهد. راننده این خودرو پس از بازداشت ادعا کرده که این پول ها متعلق به عناصر داعش است و این نخستین بار نیست که وی برای داعش پول حمل می کند.