رکورد جهانی پارک خودرو شکسته شد

رکورد جهانی پارک خودرو شکسته شد
نام یک راننده انگلیسی با شکستن رکورد پارک خودرو در تنگ‌ترین فاصله ممکن، وارد کتاب رکوردهای گینس شد.