«تعز» معادلات جنگ یمن را دگرگون کرد

ارتش و کمیته های مردمی یمن، متجاوزان را در تعز به زانو درآورده اند و همه معادلات و محاسبات آل سعود و صهیونیستها و آمریکایی ها را برهم زده اند.