تشییع باشکوه دو شهید فلسطینی

هزاران فلسطینی پیکرهای لیث مناصره و احمد البو العیش که بامداد امروز در اردوگاه قلندیا به دست نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند را طی مراسم باشکوهی تشییع کردند.