تبادل آتش پلیس فرانسه با تروریستها

پلیس فرانسه درگیری شدیدی با تروریست ها در اطراف سالن باتاکلان در پاریس پایتخت این کشور داشت.