کنسرت بدل سیاوش قمیشی در تهران + جوک خنده دار

قسمتی از اجرای حسن ریوندی در موسسه ی اوکسین ، در این اجرا آیتم های طنز و تقلید صدای بسیار جالبی قرار گرفته است که امیدواریم لبانتان خندان شود .

www.hasanreyvandi.com