بارش شهابی برساووشی به روایت دیجی کالا

هر سال در اواسط مرداد ماه، زمین وارد توده ی برجای ماده از دنباله دار سوییفت-تاتل می شود. به همین دلیل، می توانیم در آسمان شب، شاهد تعداد زیادی شهاب باشیم. شهاب هایی که در حدود ۲۲ مرداد تعدادشان به اوج می رسد و می توانیم در یک شب، تا حدود ۱۰۰ شهاب در آسمان ببینیم. در فیلمی که با روش عکاسی تایم لپس گرفته شده است، می توان مناظری از دو چشم انداز شب را در دو نقطه ی مختلف ایران دید. beroozit.com