آیا برجام مشکلات کشور را حل خواهد کرد؟

204
29 آبان 1394

تاثیرات برجام در فعالیت های اقتصادی خارجی چه خواهد بود؟

آیا برجام مشکلات کشور را حل میکند؟

مصاحبه اختصاصی هفته نامه «رمز عبور» با دکتر مهدی صفری معاون سابق وزیر امور خارجه

سیاسیبرجامتوافق وینتحریم هاامریکااسرائیل

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x