واکنش جالب روحانی به کشف حجاب یک زن

219
29 آبان 1394

"حسن روحانی" رئیس جمهور کشورمان به سوال خبرنگار فرانسوی در مورد کشف حجاب یک زن واکنشی جالب نشان داد.

فیلمحسین روحانیماهوارهجالبکشف حجابکشف حجاب بازیگران

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x