آنچه بر وب تا به امروز گذشت

168
29 آبان 1394

مخزنی از صفحات اینترنتی که حدود 23 سال پیش توسط پدر اینترنت به وجود آمد که وب نامیده شد.

فیلمتکنولوژیفناوریاینترنتصفحات اینترنتیجالب

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x