خاطرات شنیدنی بدلکاران ایرانی «جیمز باند» از همکاری با «دنیل کریگ»

ارشا اقدسی و مهسا احمدی بدلکاران ایرانی هستند که در آخرین ساخته از سری فیلم‌های «جیمز باند» فعالیت کردند.