خودروهای لاکچری محمدرضا شاه در این کاخ به خواب رفته اند

خودروهای لاکچری محمدرضا شاه در این کاخ به خواب رفته اند/ بنزی که ۴۸ ساعت هوا را در خودش ذخیره می کند/رولز رویسی که اختصاصی برای ایران ساخته شد