سنگ تمام مردم و ستاره ها برای سالگرد فوت مرتضی پاشایی

وقتی خود مرتضی هم غافلگیر شد: ستاره ای که جسمش دفن شد، نامش اما ماندگار/ سنگ تمام مردم و ستاره ها برای سالگرد درگذشت مرتضی پاشایی