سامی یوسف و استاد بابک رادمنش زمین خشکتر

282
29 آبان 1394

موزیك ویدئوی جدید و زیبای Dryer Land « زمین خشکتر » اثر مشترك و دو زبانه سامی یوسف و استاد بابک رادمنش

فیلمسامی یوسفاستاد باباک رادمنشموزیک ویدیو زمین خشکترموزیک ویدیو

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x