حامد کمیلی: بد موقع آن سیلی محکم را خوردم!/قسمت اول

335
29 آبان 1394

حامد کمیلی: بد موقع آن سیلی محکم را خوردم/کاش فعالیت های سیاسی ام را می دیدید، بعد تهمت می زدید!/بزرگترین خوبی پایان نامه این بود که رفقایم را شناختم - قسمت اول


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x