جواب های بامزه مردم وقتی قرار شد جای یک ستاره زندگی کنن

دوست داری مشهور باشی؟ دوستداری همش ازت عکس و امضا بگیرن؟ یا از پس حاشیه ها و اتفاق ها و دردسرهاش برنمیای؟! شایدم الان دنبالشی و سخت داری تلاش میکنی که به شهرت برسی! اگه آره که حتمن این قسمت برنامه ی « به اضافه ی مردم » رو ببین!