بهاره افشاری: فرزاد حسنی آدم آرامی ست/ قسمت سوم

114
29 آبان 1394

بهاره افشاری: فرزاد حسنی آدم آرامی ست/ خیلی ها به من گفته اند جای ظریف برای مذاکرات ۱+۵ برو/ فکر می کردم خیلی میخواهید اذیتم کنید - قسمت سوم

هنریبهاره افشاریفرزاد حسنیآدم آراممصاحبه با بهاره افشاریازدواج بهاره افشاری

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x