رضا گلزار برای اولین بار ناگفته های زندگی ش را فاش کرد!

این فعلا پیش درآمد چند قسمت مصاحبه مفصل با محمدرضا گلزار است/ سال هاست درباره ی زندگی اش با هیچ رسانه ای گفتگو نکرده ، ولی این بار تی وی پلاس با یک دهه سوپر استار سینمای ایران ، درباره حاشیه ها و دردسرهای شهرت و هر اتفاقی که همیشه بر ای طرفدارانش جای سوال بوده ، صحبت کرده که می توان از آن به عنوان مفصل ترین گفتگو با محمد رضا گلزار یاد کرد.