فیتیله، فعلا تعطیله!/قسمت سوم برنامه آناناس

فیتیله، فعلا تعطیله!/موسسه فرهنگی مرتضی پاشایی به مدیریت عمو منصور افتتاح شد!/اعتراض شدیداللحن بازیگر مشهور به جراحی زیبایی بازیگران زن/آناناس تقدیم می کند