سه خواننده ای که حتی فکرش را هم نمی کنید حذف شدند!

همانطور که میدانید در این سری برنامه ما قصد داریم خوش تیپ ترین و البته خوش استایل ترین خواننده ایرانی روی صحنه کنسرت ها را با آرای مردمی انتخاب کنیم. نتایج مرحله دوم مسابقه بنز مشخص شد، سه خواننده از ۷ خواننده ای که نامزد خوش تیپ ترین خواننده ی روی صحنه بودند، حذف شدند و ۴ نفر به مرحله بعد راه پیدا کردند. فقط سه روز فرصت دارید تا به چهار خواننده ای که به مرحله سوم رسیدند رای بدهید